Sådan fungerer fokuseret shockwave-terapi

Basalt set skyldes rejsningsproblemer, at blodtilførslen til svulmelegemet i penis og bækkenbund ikke er tilstrækkelig. Det kan have forskellige årsager, herunder bivirkning ved en række forskellige medicin-typer. Meget ofte vil shockwave-behandling kunne afhjælpe problemet helt uden operativt indgreb eller indtagelse af medicin, og du vil ikke opleve smerter eller bivirkninger i forbindelse med behandlingen.

ABklinik anvender to typer shockwave – den fokuserede og den radierende – afhængig af, hvad der skal behandles. Når det handler om rejsningsbesværinkontinens eller Peyronies syndrom er det den fokuserede shockwave, der kommer på tale. Fokuseret shockwave hjælper til at få dannet små blodkar i det behandlede område, så blodgennemstrømningen forbedres. Og netop blodtilførslen til svulmelegemet i er det helt centrale, når vi taler om at få og vedligeholde en rejsning.

Ved fokuseret shockwave-terapi sendes en kort intens energibølge, der bevæger sig med overlydshastighed, mod det område, der skal behandles. Den rammer særdeles præcist på et meget lille område med stor energi, hvorved man opnår den stimulerende effekt på dannelsen af blodkar. Behandlingsdybden kan efter behov justeres til mellem 1 og 12 cm for at ramme det relevante område så præcist som muligt.

Kombinationsbehandling med EMTT/Magnetolith

Shockwave-behandling af impotens, som rejsningsbesvær også kaldes, kan med fordel kombineres med EMTT-behandling (Extracorporeal Magnetotransduction Therapy), der også kaldes Magnetolith. Det er, ligesom shockwave, en effektiv, ikke invasiv og helt smerte- og risikofri behandling. Med EMTT/Magnetolith kan vi arbejde med inflammatoriske tilstande og forkalkninger i kroppen, og samtidig stimuleres dannelsen af byggesten i væv og knogler.

I forbindelse med rejsningsproblemer har EMTT-behandlingen mere konkret den effekt, at vævet i svulmelegemerne i penis og bækkenbund bliver mere fleksibelt og smidigt. Det betyder, at det kan indeholde meget mere blodsom hjælper til at få og opretholde en stærk rejsning. Og det giver en særligt god effekt i kombination med fokuseret shockwave, der, som beskrevet ovenfor, kan forbedre blodtilførslen i området. Det har vist sig, at EMTT/Magnetolith forstærker effekten af den fokuserede shockwave betydeligt.

Fokuseret shockwave: Innovativ behandling af rejsningsproblemer

Effektiv Shockwave-behandling hos ABklinik

Du kan trygt henvende dig til os på ABklinik for en samtale om behandlingsmulighederne, hvis du lider af rejsningsbesvær. Det er stadig et tabubelagt område, men ofte kan problemet afhjælpes inden for overskuelig tid uden lange medicinske behandlinger eller operative indgreb.

Hver enkelt behandlingsgang med shockwave tager 20-35 minutter, og et behandlingsforløb hos os vil typisk strække sig over 3-12 behandlinger, afhængig af hvilken problematik, der er tale om. Vi tilbyder nemlig ikke blot behandling af rejsningsbesvær, inkontinens og lignende med fokuseret shockwave – men også en række tilstande i scener og muskler.

ABklinik er et af blot to behandlingssteder på Sjælland med EMTT-udstyr. Ud over den nævnte effekt i kombination med fokuseret shockwave-behandling af rejsningsbesvær, virker EMTT-behandling smertelindrende ved både akutte og kroniske smerter i led og muskler samt ved menstruationssmerter.