Hvis du oplever problemer med at få rejsning og dermed føler dig hæmmet i dit sexliv, vil du måske opleve det som skamfuldt og i første omgang søge en løsning uden at involvere andre. Afhængig af årsagen kan du måske selv gøre noget – men hold dig ikke tilbage fra at søge professionel hjælp. Problemet er særdeles almindeligt, og ofte findes der effektiv behandling.

Mange forskellige årsager til rejsningsbesvær

Det er vigtigt at slå fast, at rejsningsbesvær kan skyldes mange ting. Der kan ligge livsstilsmæssige faktorer samt mentale og fysiske helbredsproblemer bag, og dertil kommer, at forskellige typer af medicin kan hæmme rejsningen. Men helt grundlæggende er der tale om en naturlig konsekvens af, at man bliver ældre. Menneskekroppen har aldrig været designet til at fungere så længe, som vi forventer at den gør nu til dags.

Livsstilsfaktorer som stress, rygning, overvægt, manglende søvn og for stort alkoholforbrug kan være med til at give problemer med potensen. En sygdom som diabetes er også en stor synder, da diabetes ødelægger nerveaktiviteten, og et generelt forhøjet blodsukkerniveau er skadeligt for de små blodkar, som er helt centrale for blodtilførslen til svulmelegemet i penis og bækkenbund. Visse typer af medicin mod for eksempel forhøjet blodtryk kan ligeledes give rejsningsproblemer.

Få afdækket årsagerne til dine rejsningsproblemer

Først når du kender årsagen til problemet, kan du effektivt forsøge at løse det. Behandlingsmulighederne og de eventuelle livsstilsændringer, som kan adressere udfordringerne, vil naturligvis være forskellige alt efter årsagen. Derfor vil din første konsultation hos ABklinik handle om at finde årsagerne til dine rejsningsproblemer. Først derefter kan vi eventuelt påbegynde et forløb med fokuseret shockwave og EMTT.

Vi vil have en grundig samtale omkring din livsstil, dit parforhold og andre faktorer, der kan spille ind. Vi anbefaler også, at du tager en grundig snak med din læge for at få afklaret, om der kan være uopdagede helbredsproblemer som en bagvedliggende årsag – altså om rejsningsproblemet så at sige sladrer om sygdomme, der kræver behandling i sig selv.

 

Hvad kan man selv gøre ved rejsningsbesvær?

 

Det kan du gøre for at afhjælpe problemet

Selv om man ikke kan stoppe kroppens generelle aldringsproces, så kan der være måder at modvirke dele af den. Også når det kommer til rejsningsproblemer. Har du diabetes, er det helt centralt at bestræbe sig på at have et velreguleret blodsukker både for at bevare din rejsning og for at undgå en række andre følgetilstande. Og her er meget op til dig selv og din opmærksomhed på blodsukkerniveauet.

Får du medicin, der kan give rejsningsbesvær, er det nok værd at undersøge alternative præparater eller behandlingsmetoder. Det kan du gøre i samråd med din egen læge. Livsstilsfaktorerne er også nogle, du selv kan ændre på – vi påstår ikke, at det er nemt at stoppe med at ryge, at tabe sig eller at sænke sit alkoholforbrug, men det er godt for både din rejsning og for en masse andet.

En stærk bækkenbud er vigtig for at få og opretholde en god rejsning. Desværre opfatter mange mænd, at bækkenbunden kun er noget kvinder har behov for at træne, men det er helt forkert. Daglig træning af bækkenbunden er vigtig, der ligeson resten af kroppens muskler skal holdes ved lige. Og da de ene af vores tre svulmelegemer starter få centimeter fra anus, så får du trænet dit svulmelegeme ved træningen af bækkenbunden. Når starten er god, så bliver slutningen det som reglen også.